Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Hvordan skal Mjøsbyen utvikles videre?

Hvilke forventninger og utfordringer står Mjøsbyen ovenfor i den fremtidige utviklingen? Hva skal gjøres for at dagens unge også vil bo rundt Mjøsa som voksne? Dette var blant spørsmålene som ble tatt opp i en dialog- og kunnskapssamling om grønne reiser i regi av Mjøsbyen tidligere denne uken. Gode vegløsninger De siste årene har flere veger blitt bygget ut i...
Read More

Skal dokumentere utviklingen i Mjøsbyen

Hvordan er befolkningsutviklingen i Mjøsbyen? Er det vekst i antall arbeidsplasser i området? Hvor mange reiser kollektivt inn og ut av mjøsregionen? Hvor mange sykler i den enkelte kommune i byområdet? Dette er noen av indikatorene som skal bidra til svar på om Mjøsbyen når målene i areal- og transportstrategien vedtatt i april 2020. - Vi ønsker å utvikle Mjøsbyen...
Read More

Dialog- og kunnskapssamling om grønne reiser

Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Satsing på grønne reiser er en viktig forutsetning for å oppnå dette. Samlingen vil finne sted på Kulturhuset Banken på Lillehammer tirsdag 8. november. På samlingen skal vi blant annet diskutere: Regjeringens ambisjoner om grønne reiser, næringsutvikling og attraktive distrikter Om attraktive byer og tettsteder, grønn mobilitet og finansieringsordninger Samarbeid mellom...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

 • Ingen arrangementer
 • Kalender

  man
  tir
  ons
  tor
  fre
  lør
  søn
  m
  t
  o
  t
  f
  l
  s
  28
  29
  30
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  1

  Samarbeidspartnere