Bussholdeplass
Foto: Opplandstrafikk

Arbeidsgrupper med både fag- og lokalkunnskap

Det er etablert fire arbeidsgrupper i strategiarbeidet og som vil bidra til å kvalitetssikre kunnskapsgrunnlag, synliggjøre utfordringer og muligheter og bidra til å utforme strategier for arealbruk og transportløsninger.

Følgende temagrupper er etablert:

  • Areal
  • Næring
  • Infrastruktur
  • Kollektivtransport

I arbeidsgruppene sitter representanter fra fylkeskommune, kommuner, statlige etater, kollektivselskap, næringsliv og interesseorganisasjoner. Alle fire arbeidsgruppene har samlinger i mars 2018. Arbeidsgruppene ledes av sekretariatet.

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra arbeidsverkstedene i de fire arbeidsgruppene legges ut på siden «Arbeidsverksteder» i faktabanken.