Bussholdeplass
Foto: Opplandstrafikk

Arbeidsgrupper med både fag- og lokalkunnskap

I strategiarbeidet var det etablert fire arbeidsgrupper som bidro til å kvalitetssikre kunnskapsgrunnlag, synliggjøre utfordringer og muligheter og bidro til å utforme strategier for arealbruk og transportløsninger.

Følgende temagrupper var etablert i strategifasen:

  • Areal
  • Næring
  • Infrastruktur
  • Kollektivtransport

Referat, presentasjoner og andre dokumenter fra arbeidsverkstedene i de fire arbeidsgruppene er lagt på siden «Arbeidsverksteder» i faktabanken.