Arbeidsverksteder i Mjøsbyen

Her finner du dagsorden, presentasjoner og oppsummeringer fra de fire arbeidsverkstedene som ble avholdt i regi av Mjøsbyen i mars 2018.

Her finner du også referatet fra ungdomsverkstedet i januar 2018.

 


Arbeidsverksted kollektiv 14. mars 2018

Velkommen og innledning v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Arealbruk og næringsliv i Mjøsbyen v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Transport og reisevaner i Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Ungdommens stemme: Hvordan vil vi reise i Mjøsbyen? v/ Isak Formoe, Ungdommens Fylkesting i Hedmark

Ungdommens stemme: Fremtidens kollektivtransport  v/ Sigrid Bjerke, Ungdommens fylkesting i Oppland

Fremtidens busstilbud i Mjøsbyen v/ Egil Holen, Opplandstrafikk og Tom Sagen, Hedmark Trafikk

Fremtidens togtilbud i Mjøsbyen v/ Michael Brendås, Jernbanedirektoratet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Arbeidsverksted næring 14. mars 2018

Dagsorden med presentasjoner

Velkommen og innledning v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Arealbruk og næringsliv i Mjøsbyen v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Transport og reisevaner i Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Reiselivet i Mjøsbyen – trender v/ Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune

Næringslivet i Mjøsbyen v/ Morten Ørbeck, Høgskolen i Innlandet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Arbeidsverksted areal 15. mars 2018

Presentasjoner

Informasjon om prosjektet, deltakerne og gruppeinndeling

Fakta – hva betyr dette, og er det noe vi mangler? 

Tanker om strategien – form og innhold

Referat

Oppsummering fra verkstedet – en sammenstilling av de fem gruppenes bidrag


Arbeidsverksted infrastruktur – avholdt 22. mars 2018

Presentasjon

Samlet presentasjon – alle innleggene verksted infrastruktur

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Ungdomsverksted 27. januar 2018

Referat

Oppsummering fra verkstedet