Arbeidsverksteder i Mjøsbyen

Her finner du dagsorden, presentasjoner og oppsummeringer fra de fire arbeidsverkstedene som ble avholdt i regi av Mjøsbyen i mars 2018.

Her finner du også referatet fra ungdomsverkstedet i januar 2018.

 


Arbeidsverksted kollektiv 14. mars 2018

Dagsorden med presentasjoner

ÅpningVelkommen og innledning v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Arealbruk og næringsliv i Mjøsbyen v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Transport og reisevaner i Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Ungdommens stemme: Hvordan vil vi reise i Mjøsbyen? v/ Isak Formoe, Ungdommens Fylkesting i Hedmark

Ungdommens stemme: Fremtidens kollektivtransport  v/ Sigrid Bjerke, Ungdommens fylkesting i Oppland

Fremtidens busstilbud i Mjøsbyen v/ Egil Holen, Opplandstrafikk og Tom Sagen, Hedmark Trafikk

Fremtidens togtilbud i Mjøsbyen v/ Michael Brendås, Jernbanedirektoratet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Arbeidsverksted næring 14. mars 2018

Dagsorden med presentasjoner

ÅpningVelkommen og innledning v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Arealbruk og næringsliv i Mjøsbyen v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Transport og reisevaner i Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Reiselivet i Mjøsbyen – trender v/ Liv Bjerke, Oppland fylkeskommune

Næringslivet i Mjøsbyen v/ Morten Ørbeck, Høgskolen i Innlandet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v/ Gunhild Haugum, Oppland fylkeskommune

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Arbeidsverksted areal 15. mars 2018

Dagsorden med presentasjoner

ÅpningInformasjon om prosjektet, deltakerne og gruppeinndeling

Del 1   Fakta – hva betyr dette, og er det noe vi mangler? 

Del 2   Problemstillinger/utfordringer – hvilke tema skal strategien omhandle?

Del 3   Tanker om strategien – form og innhold

Videre arbeid: Deltakerne vil bli invitert til et oppfølgingsverksted for videre arbeid med strategiutforming.

Referat

Oppsummering fra verkstedet – en sammenstilling av de fem gruppenes bidrag


Arbeidsverksted infrastruktur – avholdt 22. mars 2018

Dagsorden

Åpning – Velkommen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Kort introduksjon om ATS Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Transport, infrastruktur og arealbruk i Mjøsbyen v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Nasjonal Transportplan og handlingsprogram SVV Region øst v/ Ingrid Øvsteng, Statens vegvesen

Regional satsning på samferdsel v/Magne Flø, Oppland Fylkeskommune

Hva er planlagt på riksvegnettet i Mjøsbyen 2018-2023?

 Oppland v/ Ole Seegård, SVV Oppland

 Hedmark v/ Laila Aanerud, SVV Hedmark

Hva er planlagt av infrastrukturtiltak på jernbanen? v/ Michael Brendås, Jernbanedirektoratet

Hvordan kan en regional strategi se ut? v/ Paul Berger, Statens vegvesen

Samlet presentasjon – alle innleggene verksted infrastruktur

Referat

Oppsummering fra verkstedet


Ungdomsverksted 27. januar 2018

Referat

Oppsummering fra verkstedet