Styringsgruppens behandling

Styringsgruppen for Mjøsbyen vedtok i sitt møte 2. mai 2019 å sende Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen til politisk behandling i fylkestingene i Hedmark og Oppland.

Referat fra styringsgruppemøtet finner du her.

Fylkestingenes behandling i Hedmark og Oppland

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble behandlet i fylkestingene til Hedmark og Oppland i juni 2019.

I Hedmark ble det vedtatt å sende saken tilbake til ny behandling i fylkesrådet. Saksfremlegg og vedtak finnes under «Saker til behandling» i Fylkestingets møte 17. juni 2019.

I Oppland ble strategien vedtatt med tilleggspunkt. Saksfremlegg og vedtak finnes her.

Fylkestinget i Innlandet

Fylkestinget i Innlandet behandlet strategien i april 2020. Saksfremlegg og vedtak finnes her. Protokollen fra Fylkestinget finnes her.