Vedtatt strategi

Fylkestinget i Innlandet vedtok areal- og transportstrategien for Mjøsbyen i sitt møte i april 2020. Du kan lese vedtatt areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Før strategien ble vedtatt av fylkeskommunen, hadde samtlige ti kommuner som da var med i Mjøsbysamarbeidet sluttet seg til strategien.

Les saksfremlegget til Fylkestinget. Les protokollen fra Fylkestinget.

Høringsdokumenter

Forslag til strategi var ute på høring i perioden fra januar til mars 2019.

Høringsbrev
Høringsutgave av areal- og transportstrategi for Mjøsbyen