Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato(er) - 30.05.2018
09.00–15.40

Sted
Scandic Elgstua


Den tredje dialog- og kunnskapssamlingen for Mjøsbyen arrangeres i Elverum 30. mai 2018.

Arrangementet avholdes på Scandic Elgstua.

Dialog- og kunnskapssamlingen har tema «Fra kunnskap til strategi», og er delt i følgende tre bolker:
• Smart mobilitet – fremtidens strategier for persontransport i Mjøsbyen
• Reiseliv og næringsutvikling – muligheter og utfordringer for Mjøsbyen som følge av flere deltidsinnbyggere
• Nye trender innen handel – strategier for byliv og sentrumsutvikling i Mjøsbyen

Samlingen starter kl 9.00, kaffe og registrering fra kl 8.30

Nærmere informasjon om program og påmelding finner du her.

Velkommen til samling!