Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Foto: Marit T Strande

Det avholdes dialog- og kunnskapssamlinger ca. en gang pr halvår i prosjektperioden.

Til dialog- og kunnskapssamlingene inviteres representanter fra alle prosjektdeltagerne, samt andre regionale aktører, næringsliv og interesseorganisasjoner.

Oppsummering og presentasjoner fra samlingene finnes i menypunktene Oppstartsamling Hamar 9. juni 2017, Dialogsamling Lillehammer 14. november 2017 og Dialogsamling Elverum 30. mai 2018.

Neste dialog- og kunnskapssamling avholdes 27. november 2018.