Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Foto: Marit T Strande

Det har vært avholdt dialog- og kunnskapssamlinger ca. en gang pr halvår i prosjektperioden.

Til dialog- og kunnskapssamlingene har representanter fra alle prosjektdeltagerne, samt andre regionale aktører, næringsliv og interesseorganisasjoner vært invitert.

Oppsummering og presentasjoner fra samlingene finnes i menypunktene Oppstartsamling Hamar 9. juni 2017, Dialogsamling Lillehammer 14. november 2017, Dialogsamling Elverum 30. mai 2018 og Dialogsamling Øyer 27. november 2018.

Samlingen på Øyer 27. november var siste planlagte dialog- og kunnskapssamling. Strategien skal sendes på høring i januar 2019, og det er foreløpig ikke planlagt nye dialogsamlinger.

Under menypunktet «Handlingsfasen» finner du mer informasjon om dialog- og kunnskapssamlinger i handlingsfasen.