Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Gruppearbeid oppstartsamling juni 2017.
Foto: Marit T Strande

I strategifasen ble det holdt dialog- og kunnskapssamlinger ca. en gang pr halvår.

Til samlingene har representanter fra alle prosjektdeltagerne, andre regionale aktører, næringsliv og interesseorganisasjoner vært invitert.

Oppsummering og presentasjoner fra samlingene finnes i menypunktene Oppstartsamling Hamar 9. juni 2017, Dialogsamling Lillehammer 14. november 2017, Dialogsamling Elverum 30. mai 2018 og Dialogsamling Øyer 27. november 2018.

Under menypunktet «Handlingsfasen» finner du mer informasjon om dialog- og kunnskapssamlinger i handlingsfasen.