Mjøsbyen arrangerer kunnskaps- og dialogsamling om grønne reiser tirsdag 8. november 2022 i Kulturhuset Banken på Lillehammer.
Les programmet for dialog- og kunnskapssamlingen.

Du kan se presentasjonene fra samlingen under:
Trender
Trender innenfor samferdsel frem mot 2050. Ved Ståle Hagen i KPMG

Grønne fritidsreiser
Mobilitet som verktøy i næringsutviklingen og del av sosial innovasjon. Ved Ellen Anne Bye i Krødsherad kommune
Hvordan satser reiselivsdestinasjonen Øyer på grønne reiser? Ved Henning Holmbakken i Lillehammer-regionen vekst.

Varelogistikk og mobilitet
Offentlig-privat samarbeid for gode logistikk- og mobilitetsløsninger. Prosess, målkonflikter og fleksibel arealbruk. Ved Astrid Bjørgen i SINTEF
Mobilitet i områdeplanlegging. Krav og bestemmelser i planprosessen, Ved Sølve Brenn Herm i Asker kommune
Effektiv og framtidsrettet varelogistikk i vestkorridoren, E18. Kommunesamarbeid om nye løsninger. Ved Kjellaug Hurlen i Bærum kommune

Finansieringsløsninger
Erfaringer med den nye tilskuddsordningen for klima- og miljøvennlig utvikling i Ålesund. Ved Tore Johan Øvstebø, leder for styringsgruppen for nettverket bærekraftig regionbyer
Hvordan kan Mjøsbysamarbeidet være viktig for næringslivet og hva kreves? Ved Odd-Erling Lange i Elverum vekst.
Hvordan kan Mjøsbysamarbeidet være viktig for næringslivet og hva kreves? Ved Svein Håvar Korshavn i Gjøvikregionen utvikling.

Unges forventninger
Forventninger og hva er viktig for de unge? Ved Ingrid Elisabeth Volungholen i Ungdommens fylkesting