Mjøsbyen inviterer til dialog- og kunnskapssamling tirsdag 9. november fra klokken 09.00 til 15.00 på Strand hotell Gjøvik.

På samlingen vil det være fokus på:

  • Nasjonale forventninger til regional areal- og transportplanlegging.
  • Dialog og drøftinger om finansieringsløsninger som kan stimulere til utvikling også i mindre og mellomstore byområder som Mjøsbyen.
  • Hvordan få vekst i næringslivet i Mjøsbyen i samsvar med et framtidig lavutslippssamfunn, og hva kan Mjøsbysamarbeidet bidra med?
  • Samferdsel og mobilitet – Hva skjer i Mjøsbyen og hva betyr dette for den videre satsingen?
  • Arealbruk og næringsutvikling – Hva skjer i Mjøsbyen og hva betyr dette for den videre satsingen?
  • Inspirasjonsforedrag utenfra

Du kan allerede nå melde deg på samlingen.. Påmeldingsfristen er 1. november.

Mer detaljert program legges ut nærmere samlingen.