Mjøsbyen inviterer til dialog- og kunnskapssamling tirsdag 9. november fra klokken 09.00 til 15.00 på Strand hotell Gjøvik.

Påmeldingsfristen for å delta på konferansen gikk ut 2. november 2021.

Les detaljert program for samlingen

Du kan se presentasjonene fra samlingen under:

Hva ønsker  Mjøsbyen å oppnå?  Leder av styringsgruppen Even Alexander Hagen.
Demografisk utvikling og arbeidsplassutvikling i Mjøsbyen. Jon Bernt Hansen, seniorrådgiver i NAV Innlandet.
Hvorfor er Mjøsbysamarbeidet viktig for arbeidsplassutvikling i Mjøsbyen? Eli Bryhni, direktør for reiseliv og utvikling.
Arealutvikling – hva skjer i Mjøsbyen? Presentasjoner fra kommunene.
Felles innsats og samarbeid i Grenland. Hedda Foss Five, ordfører i Skien kommune.
Hvordan vil regjeringens nye kurs for «kommunal- og distriktspolitikk», «bypolitikk», «boligpolitikk» og «arealpolitikk og planlegging» kunne bidra til at Mjøsbyen vil nå sine mål om mer «attraktive steder og grønne reiser»? Kjersti Bjørnstad, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Samferdsel og mobilitet – hva skjer i Mjøsbyen?  Ved Ove Skovdahl i Jernbanedirektoratet, Hans Martin Asskildt i Statens vegvesen, Rune Kjøs i Nye Veier og Lars Baukhol i Innlandet fylkeskommune.