I løpet av 2022 skal Mjøsbyen starte planarbeidet for fjellområdene Hafjell, Sjusjøen og Nordseter. På disse stedene vil det bli sett på stedsutvikling og utvikling av et fremtidsrettet og samordnet mobilitetstilbud som reduserer behovet for bilbruk internt og i og til/fra hvert enkelt fjellområde.