I løpet av 2022 starter arbeidet med å utvikle en strategi med sikte på rett lokalisering av virksomheter, samlokalisering av virksomheter av samme kategori. Strategien skal også omtale hvordan det enkelte næringsområde fungerer effektivt enten som industri- og lagerområde, godsterminal eller område for plasskrevende handel.