Mjøsbyen skal jobbe for å få gjennomslag for en statlig finansieringsordning for mellomstore byer som styrker kollektivtransport, sykkel og gange. Det skal også utredes nye forpliktende samarbeidsformer mellom stat, fylkeskommune og kommuner om mobilitet og byutvikling.

Mjøsbyen har startet arbeidet med å få gjennomslag for en statlig finansieringsordning for mellomstore byer. Målet er at finansieringsordningen blir omtalt i Nasjonal transportplan for perioden 2026-2037. Under ser du aktiviteter som allerede er gjort:

Innherredsbyen og Mjøsbyen sitt innspill til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033