Den vedtatte areal- og transportstrategien for Mjøsbyen har 20 handlinger som skal følges opp på kort og lang sikt. I styringsmøtet den 26. november 2021 vedtok styringsgruppen at Mjøsbyen skal begynne å jobbe med fire av handlingene. Les mer om handlingene i høyremenyen.