Ulike regionale planer

Det var et omfattende kunnskapsgrunnlag som lå til grunn for areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Les mer om kunnskapsgrunnlaget i ulike rapporter og bakgrunnsmateriale.

Det må gjøres en rekke tiltak og utredninger for å nå målene i strategien for Mjøsbyen. Se oversikt over og les utredninger og rapporter gjort i handlingsfasen.

Det finnes en rekke relevante strategier, planer, rapporter og dokumenter som omhandler byutvikling, samordnet areal- og transportplanlegging og relevante tema fra egen region og fra andre regioner. Vi har samlet disse dokumentene på en egen side.