Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Satsing på grønne reiser er en viktig forutsetning for å oppnå dette.

På samlingen skal vi blant annet diskutere:

  • Regjeringens ambisjoner om grønne reiser, næringsutvikling og attraktive distrikter
  • Om attraktive byer og tettsteder, grønn mobilitet og finansieringsordninger
  • Samarbeid mellom kommune og næringsliv
  • Eksempler på grønne reiser
  • Finansieringsordninger for grønne reiser
Mjøsbyen arrangerer i november en samling om grønn mobilitet. Foto: Paul Berger

Samlingen vil finne sted på Kulturhuset Banken på Lillehammer tirsdag 8. november.

Du kan nå melde deg på dialog- og kunnskapssamlingen om grønne reiser. Mer detaljert program for samlingen vil bli lagt ut på disse sidene i løpet av kort tid.