Mjøsbyen skal bli en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Satsing på grønne reiser er en viktig forutsetning for å oppnå dette.

Samlingen vil finne sted på Kulturhuset Banken på Lillehammer tirsdag 8. november. På samlingen skal vi blant annet diskutere:

  • Regjeringens ambisjoner om grønne reiser, næringsutvikling og attraktive distrikter
  • Om attraktive byer og tettsteder, grønn mobilitet og finansieringsordninger
  • Samarbeid mellom kommune og næringsliv
  • Eksempler på grønne reiser
  • Finansieringsordninger for grønne reiser
  • Les programmet for dialog- og kunnskapssamlingen.

Mjøsbyen arrangerer i november en samling om grønn mobilitet. Foto: Paul Berger

Påmeldingsfristen for å delta på dialog- og kunnskapssamlingen gikk ut 1. november. Om du har lyst til å melde deg på, kan du kontakte Paul Berger på paul.henrich.hoistad.berger@innlandetfylke.no eller
974 91 739.