Lurer du på hva politikerne ønsker at samarbeidet om Mjøsbyen skal føre til? 10 kommuner samarbeider om en areal- og transportstrategi. I denne filmen får du høre  noe av det ordførerne og fylkespolitikerne håper på. 

Mjøsbyen skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.