Kaféliv på Sigrid Undsets plass i Lillehammer.
Kaféliv på Sigrid Undsets plass i Lillehammer. Foto: Kathrine Lunde Solbraa.

Vista Analyse har på vegne av Mjøsbyen laget en rapport som kartlegger omfanget av handel i og utenfor sentrum i de ti kommunene som inngår i Mjøsbyen-samarbeidet.

I rapporten kan du blant annet lese om hvordan det er et tydelig handelshierarki i Mjøsbyen, samt en analyse av utviklingen i varehandelen i de ti kommunene. Vet du for eksempel hva slags handel som står sterkt i Ringsaker? Eller hvordan Øyer posisjonerer seg?

Om du ønsker svar på dette, kan du lese rapporten her.

Alle bysentrene og tettstedssentrene i Mjøsregionen har en relativt kompakt og tydelig sentrumsstruktur med én hovedgate som dominerer, selv om denne stedvis brytes av noe kvadratur. I alle sentrumsområdene er det ulike kombinasjoner av offentlig virksomhet, handel, service og kontor. Felles for bysentrene er en økende andel handelsmessig konkurranse mot sentrumsekstern handel, mens dette ikke i samme grad er tilfelle for de mindre tettstedene.

Rapporten beskriver at det er stadig bedre handelstilbud i og rundt de største byene, mens det samtidig skjer en forvitring i de mindre kommunenes sentrumsområder.

Husk at høringsperioden til strategien for Mjøsbyen varer fram til 30. mars. Les mer om dette her

Har du sett vår animasjonsfilm?