Arealbruk
Rapporten kartlegger blant annet arealbruken i Mjøsbyen.

Statens vegvesen har på vegne av Mjøsbyen laget en rapport som kartlegger dagens virksomheter og næringsområder i ti kommunene som inngår i Mjøsbyen-samarbeidet.

I rapporten kan du blant annet se en analyse av virksomhetene og næringsområdene gjort etter ABC-prinsippet. Det legger grunnlag for «rett virksomhet på rett sted» , hvor målet er å minimalisere det samlede transportarbeidet – samtidig som det legges til rette for et konkurransedyktig næringsliv, med gode vilkår for trafikkavvikling.

Du kan du lese hele rapporten her.

Det er flest virksomheter i Mjøsbyen innenfor offentlig virksomhet med lokal rekkevidde. Ellers er det mange virksomheter innenfor andre kontorvirksomheter og service og kultur.

Næringsarealene som er brukt i rapporten er hentet ut fra en definert arealbruk i kommunedelplanen til hver av de ti kommunene i Mjøsbyen. De viktigste parameterne i klassifiseringen av virksomhetene etter ABC-prinsippet er i denne rapporten avstand til regionalt knutepunkt, avstand til hovedveg og avstand til godt lokalt kollektivtilbud.

Husk at høringsperioden til strategien for Mjøsbyen varer fram til 30. mars. Les mer om dette her. 

Har du sett vår animasjonsfilm?