Grunnlaget for utformingen av en areal- og transportstrategi for Mjøsbyen er klar.

Gågata i Lillehammer en sommerdag.
Gågata i Lillehammer. Foto: Kathrine L Solbraa.

Her finner du rapporten  «Kunnskapsgrunnlag for felles areal og transportstrategi» .

Rapporten beskriver status for Mjøsbyen innenfor ulike relevante tema. Kunnskapsgrunnlaget innledes med en kort gjennomgang av mål, føringer og andre relevante planer og strategier. Videre består den av tematiske kapitler for befolkning, bolig, næring, arealbruk, transport og klima og miljø. Funnene bygger i hovedsak på tilgjengelig informasjon, men enkelte tema er også utredet som del av prosjektet.

Den delen av kunnskapsgrunnlaget som best er egnet å vise på kart kan studeres her: Kart (InnlandsGIS).