Leder av Transportkomiteen, Helge Orten (H), synes Mjøsbyen er en veldig bra satsing. Å knytte de mellomstore byene sammen er et løft for regionen, sa han da Transportkomiteen besøkte Innlandet.

Leder av Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), står sammen med leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland Anne Elisabeth Thoresen (Ap) og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).
Leder av Transportkomiteen på Stortinget, Helge Orten (H), møtte leder av Komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland Anne Elisabeth Thoresen (Ap) og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) (til høyre). Foto: Kate Elisabeth Franklin Langsethagen.

Stortingsrepresentantene i Transportkomiteen besøker Innlandet 23. og 24. januar 2019. Ulike representanter fra Innlandet presenterte ulike aktuelle tema.

Prosjektleder Jomar Lygre Langeland presenterte satsingen Mjøsbyen.  Mjøsbyen er et samarbeid om å utvikle en helhetlig, langsiktig og bærekraftig samordnet areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen.

– Mjøsbyen har som mål å knytte stedene rundt Mjøsa tettere sammen, blant annet ved å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i regionen, orienterte Langeland.

Leder av transportkomiteen Helge Orten (H) gir sin fulle støtte til satsingen.

– Jeg kommer selv fra et område med flere mellomstore byer og det er kjempebra at dere jobber for å knytte byene tettere sammen. Å gjøre det lettere å reise miljøvennlig mellom byene vil være et stort løft for hele regionen, sa han.

Alternativ støtte til mellomstore byer

Transportkomiteen på Stortinget i møteromssalen.
Transportkomiteen på Stortinget besøkte Innlandet 23. og 24. januar 2019.

Mjøsbyen arbeider for å finne nye måter å utvikle et helhetlig og miljøvennlig transporttilbud i samarbeid med både staten og samarbeidspartnerne i prosjektet.  De største byområdene i Norge har bompengefinansierte bypakker der en kan bruke penger til både veg, kollektivtransport, sykkel og gange I tillegg får disse byområdene flere titalls milliarder kroner i statlige tilskudd til miljøvennlige transportløsninger. Staten har ingen tilsvarende støtteordninger for mellomstore byområder.

Det jobber politikerne i Mjøsbyen samarbeidet å endre på. Leder av Transportkomiteen ser poenget.

– Jeg er åpen for å vurdere nye alternative måter å støtte byutviklingsprogrammer i mellomstore byer, bekreftet Orten.

Samtidig med at Transportkomiteen er på besøk sendes Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen på høring. Her finner du mer om høringen.