«Jeg passerte et hogstfelt og fant et «Mjøskart» på en stubbe.» (Foto: Anne Merethe Andresen / Vestre Toten kommune)

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har tidligere vært lagt frem for politisk behandling i både Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Saken har nå vært oppe til ny politisk behandling og strategien ble vedtatt av fylkestinget den 29 april 2020.

Areal- og transportstrategien vil være en felles plattform for fylkeskommunen, samarbeidende kommuner, staten og andre aktører for hvordan areal og transport skal samordnes bedre i regionen framover.

For å kunne utvikle Mjøsbyen i tråd med strategien, har partene foreslått å etablere en samarbeidsavtale som sikrer fortsatt dialog og forpliktende samarbeid mellom aktørene.

Fylkeskommunen vil om kort tid ta initiativ til å etablere en ny organisering og prosess som skal sikre videre samhandling og framdrift.

Saksfremlegg knyttet til saken finner du her Saksfremlegg – fylkesting april 2020 

Protokollen finner du her Saksprotokoll FT.

Les mer i felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.