Det var optimisme blant de rundt 100 personene som tirsdag var samlet på Gjøvik for å høre mer om utviklingen fremover i Mjøsbyen.

Dialogsamlingen ble gjennomført av Mjøsbyen-prosjektet.

– Mjøsbyen er en viktig samarbeidsarena, og det er godt å møtes igjen for å diskutere videre utvikling. Hvis Mjøsbyen lykkes, vil det gi positive ringvirkninger i hele Innlandet, sa fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Ulike perspektiver

På samlingen deltok representanter fra politisk og administrativt nivå fra de ti kommunene som deltar i Mjøsbyen, representanter fra Innlandet fylkeskommune, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Statsforvalteren i Innlandet og næringslivet.

Ordfører Hedda Foss Five i Skien delte sine erfaringer om samarbeid i Grenland

– Samlinga hadde et veldig inspirerende program, der vi hørte om konkrete prosjekter i kommunene, vi fikk innspill fra Ungdommens fylkesting og ordføreren i Skien delte sine erfaringer fra Grenland. Det er også positivt å registrere at vi er på radaren til den nye regjeringa, og statssekretær Kjersti Bjørnstad kom med spennende signaler om nye regionvekstavtaler som vi absolutt skal følge opp, fortsetter Hagen.

Viktig med samarbeid

De ti kommunene som deltar i Mjøsbyen, Innlandet fylkeskommune og de tre statsetatene Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet har nylig sluttet seg til å inngå en samarbeidsavtale.
Statssekretær Kjersti Bjørnstad i Kommunal- og moderniseringsdepartementet understreket betydningen av samarbeid.

– Å etablere et samarbeid er viktig. Avtaler som Mjøsbyen er viktig verktøy for å utvikle hele regionen, men det har en betydning også utover Mjøsregionen. En utvikling i Mjøsbyen er viktig for hele Innlandet, og hvordan Mjøsbyen utvikler seg har også stor nasjonal betydning, sa Bjørnstad under sitt innlegg.
Hun sa også at Mjøsbyen er et godt eksempel på samarbeid som bør tas til etterfølgelse for å finne de gode løsningene og strategiene.

Må slutte med interne kamper

Eli Bryhni, direktør for Hamarregionen reiseliv og utvikling, innledet på vegne av næringslivet.

– Mjøsbyen og Innlandet er viktig for å bidra til å løse AS Norge sine utfordringer. I Innlandet må vi også slutte med de interne kampene, og heller skaffe en ekstern part vi kan kjempe mot., sa Bryhni i sitt innlegg.
Bryhni var også opptatt av at Mjøsbyen og Innlandet må bli flinkere til å selge seg inn for å få til utvikling. Hun poengterte også at det er viktig for næringslivet at avstand, i betydningen faktisk avstand og opplevd avstand, blir kortere.

Ta gode valg for de unge

Tuva Nylund Larsen representerte Ungdommens fylkesting i Innlandet på dialogsamlingen.

Tuva Nylund Larsen fra Ungdommens fylkesting kom med flere oppfordringer til de voksne tilstede på dialogsamlingen.

– For oss unge er det viktig å bli tatt seriøst. Det er også viktig at dere voksne tar gode valg for oss unge, sa Nylund Larsen

Nylund Larsen poengterte også betydningen av klimavennlige alternativer, og oppfordret om at det ble enklere og billigere å reise kollektivt mellom de ulike stedene i Mjøsbyen