Om du lurer på hvordan din framtidshverdag kan se ut med arbeidet Mjøsbyen gjør, trenger du ikke lure lenger. Se animasjonsfilmen!

Mjøsbyen skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Vi har laget en animasjonsfilm, i samarbeid med Ferskvann, om hvordan din framtidshverdag kan se ut med Mjøsbyens arbeid.

Husk at areal- og transportstrategien for Mjøsbyen er på høring fram til 30. mars. Les mer her.