72 fagpersoner og politikere fra samarbeidspartnerne til Mjøsbyen møttes tirsdag 27. november for å kna innholdet til areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

På nyåret sendes forslaget på høring.  Derfor tok representanter for de ti deltagerkommunene, regionale og statlige etater i Mjøsby-samarbeidet, næringsliv, organisasjonsliv og

Gruppearbeid
Even Aleksander Hagen var en av mange politikere som deltok på gruppearbeidet for å diskutere innholdet i strategien.

utdanningsinstitusjoner turen til Øyer for å delta på en siste dialogsamling før strategien sendes ut.

Ønsker tydelige tilbakemeldinger

Mjøsbyen samarbeidet har tidligere hatt flere dialogsamlinger og det er jevnlig møter med alle samarbeidspartnerne. Alle samarbeidspartnerne har vært med på å utvikle innholdet i strategien. Nå skal de snart si sin mening om forslaget til strategi.

 

– I høringsrunden er det viktig at vi får inn gode og tydelige tilbakemeldinger på hva som skal til for at alle kan slutte seg til strategien, så den faktisk blir fulgt opp i etterkant. Vi er ikke bedre enn det vi oppnår er i fellesskap, sier nestleder av styringsgruppa for Mjøsbyen og fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen (Ap).

Håper på mer samarbeid på tvers

Sekretariatet presenterte innholdet i strategiforslaget, deretter deltok de inviterte på gruppearbeid og diskusjon om innholdet.

Gruppearbeid
Ordførerne i Raufoss og Elverum tror de kan få lokale diskusjoner når prioriteringene som følge av strategien skal gjøres.

– Til nå har mye av diskusjonen vært på et overordnet nivå og da er det lett å være enig. Nå skal vi gå ned i grøten og da blir motsetningene tydeligere. Jeg håper uansett at arbeidet med Mjøsbyen skal bidra mer samarbeid, sier Einar Busterud ordfører i Hamar (By- og bygdelista).

Han var en av mange ordførere som deltok og som snart skal ta med seg strategien hjem.

– Når vi får strategien på høring så skal vi diskutere innholdet i våre fora. I samarbeidet deltar jo både store og små byer. Vi har både felles utfordringer, men også våre egne syn på hva som er viktig i areal- og transportutviklingen, så det blir en interessant diskusjon, sier ordfører i Vestre Toten Leif Waarum (Ap).

Ny politikk for mellomstore byer

En felles areal- og transportstrategi skal bidra til mer samordnet areal- og transportutvikling i regionen og gi større gjennomslag for regionens samferdselsprioriteringer.

Gruppearbeid
Leder av styringsgruppa, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), maner til felles røst fra Mjøsbyen.

– Alene blir vi for små, sammen kan vi bli sterke nok til å få en røst som bærer langt ut over vår egen geografi. Et felles grunnlag må til når vi skal kjempe for å få en felles politikk for mellomstore byer i Nasjonal Transportplan. Vi trenger å stå skulder ved skulder når vi skal kjempe om midler for å utvikle grønnere reiser i vår region, sier Anne Karin Torp Adolfsen (Ap), leder av styringsgruppa og fylkesråd i Hedmark.

De største byområdene i Norge har bompengefinansierte bypakker der en kan bruke penger til både veg, kollektivtransport, sykkel og gange I tillegg får disse byområdene flere titalls milliarder kroner i statlige tilskudd til miljøvennlige transportløsninger. Staten har ingen tilsvarende støtteordninger for mellomstore byområder.

I en region som Mjøsbyen, som allerede vil få en stor bompengebelastning, er ikke nødvendigvis dagens bypakker ønskelig. Trolig må det tenkes helt nytt om finansiering av samferdsel i mellomstore byområder. Mjøsbyen arbeider for å finne nye måter å utvikle et helhetlig og miljøvennlig transporttilbud i samarbeid med både staten og samarbeidspartnerne i prosjektet.