Reisevanene i Mjøsbyen skal kartlegges. Dette skal danne underlaget for å sette inn tiltak for å nå nullvekstmålet, økt kollektivtransport, sykkel og gange.

Det er firmaet Opinion som gjennomfører undersøkelsen og analysene på vegne av Innlandet fylkeskommune.

Undersøkelsen gjennomføres i år

Biltrafikk i Lillehammer sentrum, Kirkegata.
Det er en høy andel bilreiser i Mjøsbyen. Det er et ønske om at veksten i reiser skal skje med kollektiv, gange og sykkel. Foto: Ivar Ødegård, Fylkesmannen i Oppland.

Reisevanene i Mjøsbyen skal gjøres som en tilleggsundersøkelse til den nasjonale reisevaneundersøkelsen. Totalt skal ca. 4000 personer i kommunene Øyer, Gausdal, Lillehammer, Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker, Løten og Elverum intervjues.

– Utvalget varierer etter befolkningsstørrelse, by- og tettstedsstruktur. Utvalget varierer fra rundt 100 respondenter i de minste kommunene til 600 i de mest folkerike kommunene, forteller Stig Floberghagen, seniorrådgiver i samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune.

Opinion starter med å gjennomføre reisevaneundersøkelsen i disse dager.

– To ganger i uken vil det bli sendt ut brev med invitasjon til å delta i reisevaneundersøkelsen. I brevet finner mottakerne informasjon om bakgrunn for undersøkelsen og passord for å logge inn på undersøkelsen på nett. De som etter en stund ikke har svart, vil få en telefon hvor de kan svare på undersøkelsen, forteller Ole Brauteset i Opinion.

Opinion vil bruke resten av året på å gjennomføre reisevaneundersøkelsen. Resultatene vil derfor foreligge tidlig i 2024.

En av flere parametere i transportutviklingen

Reisevaneundersøkelser skal gi økt kunnskap om reisevaner i Mjøsbyen, i byene/tettstedene og i kommunene.

Undersøkelsene er en av flere måleparametere for å måle utviklingen i transporten over tid. Utviklingen i reisevanene vil i år bli sammenlignet med tilsvarende undersøkelser gjennomført i 2018/19 og 2013/2014.

– Reisevanene skal i tillegg til trafikktall fra persontransporten gi et bredt grunnlag for å utviklingen i Mjøsbyen over tid,  fortsetter Floberghagen.