Mjøsbyen deltok 6. og 7. juni på Mjøskonferansen for å fortelle om grønne reiser slik som delemobilitet og hurtigbåt på Mjøsa. Mjøsbyen fikk med seg mange gode innspill fra konferansen.

Mjøskonferansen er en felles kompetansearena og møteplass for «læringsliv» og næringsliv i Innlandet. Med fokus på bærekraftig næringsutvikling, nettverk og innovasjon skal konferansen bidra til å rigge og styrke næringslivet og arbeidslivet i Innlandet for fremtiden.

Flere tusen nye arbeidsplasser

Næringslivet i Mjøsregionen har ambisjoner om vekst, noe som gjør at de i løpet av de neste årene har behov for mange nye arbeidstakere. I næringsparken på Raufoss jobber det i dag over 2000 arbeidstakere, og frem mot 2030 er målet en dobling av antall arbeidstakere.

– Tilgang på kvalifisert arbeidskrav er en av de kritiske suksessfaktorene for vår vekst. Dette krever også bedre tilrettelegging for arbeidspendling og grønne reiser, sa administrerende direktør Øyvind Hansebråten i Raufoss Industripark på Mjøskonferansen.

Fokus på grønne reiser

Mjøsbyen fikk mange innspill om hurtigbåt mellom Hamar og Gjøvik og om delemobilitet.

På Mjøskonferansen presenterte representanter fra Mjøsbyen flere temaer knyttet til transport.

– Hurtigbåten vil være en viktig øst-vest forbindelse, og vil bidra til å gjøre Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo- og arbeidsmarked. Båten vil blant annet øke kundegrunnlaget med 3.000 til 4.000 personer i hver by, tilgang til nye arbeidsplasser og muliggjør pendlingsbasert tilflytting, fortalte Mette Marit Jensen som er prosjektleder for hurtigbåtarbeidet i Innlandet fylkeskommune.

Delemobilitet er et annet tema som var i fokus på Mjøskonferansen.

– Ulike former for delemobilitet, slik som sparkesykkel, kan brukes som første eller siste del av en reise. Ulike typer delemobilitetsløsninger vil også kunne øke attraktiviteten og utnyttelsesgraden av eksisterende transporttilbud og nye transportformer slik som hurtigbåten, sa Paul Berger som er leder av sekretariatet i Mjøsbyen.

Han oppfordret også kommuner til å samarbeide om delemobilitetsløsninger slik at brukerne for eksempel kan ta sparkesykkel i sin hjemkommune, buss til arbeidskommunen og sparkesykkel videre til arbeidsplassen.

Utfordringer for varetransport

Et tredje tema på Mjøskonferansen var utfordringer knyttet til varetransport og bylogistikk.

– Vi bestiller stadig mer varer hjem, og leveringen skjer fra mange ukoordinerte aktører med til dels lav fyllingsgrad i bilene. Videre skjer varetransporten i liten grad med «grønne» kjøretøy. Hvilke muligheter har Mjøsbyen for å løse disse utfordringene, spurte Berger i sitt innlegg på Mjøskonferansen.

Mange nyttige innspill fra deltakerne

Mjøskonferansen bestod av en del med innlegg i plenum, og en del hvor deltakerne kunne få et dypdykk i et valgt tema.

– Det var et stort engasjement i Mjøsbyen sitt rom under seansen med dypdykk. Her fikk deltakerne en kort orientering om grønne reiser før de fikk muligheten til å gi innspill. Her fikk vi mange god innspill som vi tar med oss videre i vårt arbeid, forteller Paul Berger.