Rundt 100 deltagere bidro i arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Mjøsbyen arrangerte politisk verksted i Gjøvik 25. og 26. september 2018. Hensikten med møtet var å sikre en bred forankring av arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

For små alene

Prosjektleder Jomar Lygre Langeland på scenen.
Prosjektleder Jomar Lygre Langeland presenterte nyttige fakta om utviklingen i Mjøsbyen.

Prosjektleder Jomar Lygre Langeland la fram et fersk faktagrunnlag med oppdaterte utviklingstrekk. Han viste blant annet til at de fleste som flytter til regionen først og fremst er hjemflyttere, mens få flytter hit på grunn av et attraktivt arbeidsmarked. Han viste også til den voksende andelen eldre og behovet for å gjøre Mjøsbyen mer attraktivt som bo- og arbeidsområde for de unge.

– Målet er at vi skal bidra til å gjøre regionen mer attraktiv. Vi skal skape ett bo- og arbeidsmarked og gjøre det enklere å reise miljøvennlig. Hver for oss er stedene for små til å få statlig støtte som gis til større byer. Men sammen er vi faktisk større enn Trondheim. Mjøsbyen åpner derfor for helt nye muligheter. Vi kan bli sett og hørt og skape utvikling sammen som vi ikke klarer hver for oss, sier han.

Skal finne gode løsninger sammen

Gruppearbeid
Gruppearbeid var et hyppig innslag under det politiske verkstedet.

Kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Hedmark og Oppland fylkeskommune samarbeider om Mjøsbyen.

– Vi er takknemlig for at så mange fra de 10 kommunene og de andre i samarbeidet velger å bruke tiden på arbeidet med Mjøsbyen. Det har kommet mange gode forslag til hvordan vi kan bli en grønnere bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er god grunn til å være optimistisk, selv om det er krevende å finne gode løsninger. Nå skal både arbeidsgruppa og styringsgruppa bruke tiden godt for å finne en felles strategi som skal sendes på høring, sier leder av styringsgruppen og fylkesråd i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen (Ap).

Gruppearbeid
Deltagerne diskuterte ulike prioriteringer som må gjøres i arbeidet med en felles areal- og transportstrategi.

I perioden januar til mars 2019 skal strategien ut på høring og den skal vedtas i fylkestinget i juni 2019.

– Innlandet skal ta nye posisjoner og da er det viktig at alle i samarbeidet har ei hånd på rattet. Det politiske verkstedet viser at det er ulike interesser og et stort mangfold i Mjøsbyen, og at det framover blir viktig å vise hva den enkelte kommune kan vinne på å delta i samarbeidet. Jeg er overbevist om at vi får til mer sammen enn hver for oss, sier Even Aleksander Hagen (Ap) fylkesordfører i Oppland og nestleder i styringsgruppa.

Her finner du programmet for det politiske verkstedet.