Oppfølging av handlingsplan

Areal- og transportstrategien for Mjøsbyen har et handlingsprogram som gir en oversikt over tiltak eller utredninger som bør gjennomføres for å gi areal- og transportstratgien for Mjøsbyen den nødvendige oppfølgingen.

Handlingsprogrammet inneholder totalt 20 handlinger som skal følge opp strategiene på kort og lang sikt. Under finner du mer informasjon om de handlingene Mjøsbyen har begynt å jobbe med: