Styringsdokumenter oppfølging strategi

Vedtatt strategi

Fylkestinget i Innlandet vedtok areal- og transportstrategien for Mjøsbyen i sitt møte i april 2020. Du kan lese vedtatt areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Samarbeidsavtale

Partene i Mjøsbyen har undertegnet en samarbeidsavtale for oppfølging av strategien. Strategien gjelder fra 2022 til 2026 og med en intensjon om at samarbeidet fortsetter.

Les samarbeidsavtale for oppfølging av areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan

Vedtatt kommunikasjonsstrategi for Mjøsbyen.

Tiltaksplan kommunikasjon 2022 for Mjøsbyen.