Styringsdokumenter oppfølging strategi

Vedtatt strategi

Fylkestinget i Innlandet vedtok areal- og transportstrategien for Mjøsbyen i sitt møte i april 2020. Du kan lese vedtatt areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.

Aktivitetsplan 2021

Det er utarbeidet en aktivitetsplan for Mjøsbyen for 2021. Sentrale aktiviteter i 2021 er behandling av samarbeidsavtale mellom samarbeidspartnerne i Mjøsbyen og planlegging av gjennomføring av utredninger.

Les mer om planlagt fremdrift for 2021