Styringsdokumenter oppfølging strategi

Aktivitetsplan 2021

Det er utarbeidet en aktivitetsplan for Mjøsbyen for 2021. Sentrale aktiviteter i 2021 er behandling av samarbeidsavtale mellom samarbeidspartnerne i Mjøsbyen og planlegging av gjennomføring av utredninger.

Les mer om planlagt fremdrift for 2021