Vårt mål er å gjøre innholdet på vårt nettsted så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Mjøsbyen skal

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
 • Følge likestillings- og diskrimineringsloven.
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT.
 • Jobbe for å ha færrest mulig feil og et tilgjengelig webinnhold (WCAG) 2.0.

Status for mjøsbyen.no

 • 96 av 100 poeng (18. januar 2023) som fordeler seg slik:
  • A-nivå (88 av 100 poeng)
  • AA-nivå (100 av 100 poeng)
  • AAA-nivå (100 av 100 poeng)

Skåren er basert på verktøyet Siteimprove som indekserer og analyserer nettsider.

Tilgjengelighetserklæring fylt ut på uustatus.no.

Ta kontakt med oss om forbedringer

Vi i Mjøsbyen ønsker å videreutvikle et tilgjengelig nettsted. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger på ting som kan forbedres. Forslag til forbedringer kan sendes til post@mjøsbyen.no eller einar.soberg@innlandetfylke.no.