Kart utilgjengelig

Dato/tid
Dato(er) - 25.09.2018–26.09.2018
12.00–13.00

Sted
Quality Hotel Strand Gjøvik.


Det avholdes et politisk verksted for Mjøsbyen som et lunsj – til- lunsj-møte tirsdag 25. – onsdag 26. september.  Hensikten med møtet er å sikre en bred forankring av arbeidet med konkretisering av areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Alle formannskapene i deltakende kommuner, Fylkesutvalget i Oppland fylkeskommune, Fylkesrådet og Komite for samferdsel, miljø og overordnet planlegging i Hedmark fylkeskommune, rådmenn, ledere i statsetatene, prosjektgruppe og styringsgruppe er invitert til samlingen.

Møtet avholdes på Quality Hotel Strand Gjøvik.

Programmet for samlingen finner du her.