Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Stort potensiale for flere miljøvennlige reiser

Bilbruken i Innlandet er fortsatt høy, men reisene er mer miljøvennlig jo mer sentralt en bor. Det er fortsatt et stort potensial for å få flere til å velge gange eller sykkel i stedet for bil i Innlandet. Dette er blant funnene i en analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 og 2019. Analysene av...
Read More

Mjøsbyen viktig for å nå nasjonale klimamål

Innlandet fylkeskommune og ti kommuner rundt Mjøsa ønsker statlige penger til tiltak knyttet til kollektivtransport, sykkel og gange for å nå nasjonale klimamål. Dette ønsket ble fremsatt overfor samferdselsministeren i et innspill til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 av Innlandet fylkeskommune og de ti kommunene som inngår i Mjøsbyen (Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker,...
Read More

Mjøsbystrategien er vedtatt av Fylkestinget i Innlandet

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har tidligere vært lagt frem for politisk behandling i både Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Saken har nå vært oppe til ny politisk behandling og strategien ble vedtatt av fylkestinget den 29 april 2020. Areal- og transportstrategien vil være en felles plattform for fylkeskommunen, samarbeidende kommuner, staten og andre aktører for hvordan areal og transport skal...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< mai 2021 >>
mtotfls
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Samarbeidspartnere