Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Tilslutning til avtale som skal gjøre Mjøsbyen mer attraktivt

Alle ti kommunene har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen for å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Samarbeidet skal bidra til at området rundt Mjøsa blir en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Gjennom en omfattende kunnskaps- strategi- og dialogprosess i 2018 og 2018 ble en felles areal- og transportstrategi til. Alle involverte kommuner og statlige etater har sluttet seg...
Read More

Ønsker å styrke kollektivtransport, sykling og gange

Innherredsbyen og Mjøsbyen mener Norge trenger en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder. Dette kommer frem av et innspill til høringen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033 som gjennomføres i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Trafikkvekst tas ved sykkel og gange I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er det foreslått midler...
Read More

Stort potensiale for flere miljøvennlige reiser

Bilbruken i Innlandet er fortsatt høy, men reisene er mer miljøvennlig jo mer sentralt en bor. Det er fortsatt et stort potensial for å få flere til å velge gange eller sykkel i stedet for bil i Innlandet. Dette er blant funnene i en analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 og 2019. Analysene av...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< sep 2021 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Samarbeidspartnere