Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Strategien er behandlet i fylkestingene

Strategien er behandlet i fylkestingene

Denne uken har Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen blitt behandlet i fylkestingene til Hedmark og Oppland. I Hedmark ble det vedtatt at saken sendes tilbake til behandling i fylkesrådet. Les mer om vedtaket deres her. I Oppland ble strategien vedtatt med tilleggspunkt. Les mer om vedtaket her. Vi jobber nå med å planlegge veien videre for strategien. Mer informasjon...
Read More
Full enighet om strategien

Full enighet om strategien

Areal- og transportstrategien til Mjøsbyen var på høring fra midten av januar til 30. mars i år. I høringsrunden ønsket vi å få gode og tydelige tilbakemeldinger på hva som skal til for at alle kan si seg enige i og slutte seg til strategien. Vi mottok hele 37 ønsker, innspill og meninger som er blitt gått nøye gjennom. Hovedtrekkene...
Read More
Kartlegging av virksomheter og næringsområder

Kartlegging av virksomheter og næringsområder

Statens vegvesen har på vegne av Mjøsbyen laget en rapport som kartlegger dagens virksomheter og næringsområder i ti kommunene som inngår i Mjøsbyen-samarbeidet. I rapporten kan du blant annet se en analyse av virksomhetene og næringsområdene gjort etter ABC-prinsippet. Det legger grunnlag for «rett virksomhet på rett sted» , hvor målet er å minimalisere det samlede transportarbeidet – samtidig som...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< apr 2020 >>
mtotfls
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Samarbeidspartnere