Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Ønsker å styrke kollektivtransport, sykling og gange

Innherredsbyen og Mjøsbyen mener Norge trenger en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder. Dette kommer frem av et innspill til høringen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033 som gjennomføres i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Trafikkvekst tas ved sykkel og gange I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er det foreslått midler...
Read More

Stort potensiale for flere miljøvennlige reiser

Bilbruken i Innlandet er fortsatt høy, men reisene er mer miljøvennlig jo mer sentralt en bor. Det er fortsatt et stort potensial for å få flere til å velge gange eller sykkel i stedet for bil i Innlandet. Dette er blant funnene i en analyse av data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen som ble gjennomført i 2018 og 2019. Analysene av...
Read More

Mjøsbyen viktig for å nå nasjonale klimamål

Innlandet fylkeskommune og ti kommuner rundt Mjøsa ønsker statlige penger til tiltak knyttet til kollektivtransport, sykkel og gange for å nå nasjonale klimamål. Dette ønsket ble fremsatt overfor samferdselsministeren i et innspill til ny Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 av Innlandet fylkeskommune og de ti kommunene som inngår i Mjøsbyen (Øyer, Lillehammer, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Stange, Hamar, Ringsaker,...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< jul 2021 >>
mtotfls
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Samarbeidspartnere