Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Film om Mjøsbyen

Film om Mjøsbyen

Lurer du på hva politikerne ønsker at samarbeidet om Mjøsbyen skal føre til? 10 kommuner samarbeider om en areal- og transportstrategi. I denne filmen får du høre  noe av det ordførerne og fylkespolitikerne håper på.  Mjøsbyen skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske...
Read More
Hvorfor prosjektet Mjøsbyen?

Hvorfor prosjektet Mjøsbyen?

Mjøsbyprosjektet er ikke et prosjekt i det stille for å innføre bompenger rundt byene og tettstedene ved Mjøsa – snarere tvert imot. Her kan du lese prosjektleder Jomar Lygre Langeland sin kronikk om Mjøsbyen. Mjøsbyprosjektet er et samarbeid om å utvikle felles areal- og transport-strategier for området rundt Mjøsa. Målet er å utvikle Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo-...
Read More
Stort engasjement på politisk verksted

Stort engasjement på politisk verksted

Rundt 100 deltagere bidro i arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Mjøsbyen arrangerte politisk verksted i Gjøvik 25. og 26. september 2018. Hensikten med møtet var å sikre en bred forankring av arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. For små alene Prosjektleder Jomar Lygre Langeland la fram et fersk faktagrunnlag med oppdaterte utviklingstrekk. Han viste blant annet til at...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

Kalender

<< nov 2018 >>
mtotfls
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2