Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Nærmere en statlig tilskuddsordning for å styrke kollektiv, sykkel og gange

Mjøsbyen ønsker en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i de ti kommunene som inngår i samarbeidet. En nyopprettet statlig tilskuddsordning omfatter i første omgang bare noen få mindre byområder, men ordningen skal vurderes utvidet ved neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Dette kommer frem av Stortinget sin behandling av NTP for perioden 2022 til 2033. Neste rullering...
Read More

Tilslutning til avtale som skal gjøre Mjøsbyen mer attraktivt

Alle ti kommunene har gitt sin tilslutning til samarbeidsavtalen for å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Samarbeidet skal bidra til at området rundt Mjøsa blir en mer konkurransedyktig og bærekraftig region. Gjennom en omfattende kunnskaps- strategi- og dialogprosess i 2018 og 2018 ble en felles areal- og transportstrategi til. Alle involverte kommuner og statlige etater har sluttet seg...
Read More

Ønsker å styrke kollektivtransport, sykling og gange

Innherredsbyen og Mjøsbyen mener Norge trenger en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i mindre byområder. Dette kommer frem av et innspill til høringen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2022 til 2033 som gjennomføres i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Trafikkvekst tas ved sykkel og gange I forslaget til NTP for perioden 2022-2033 er det foreslått midler...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

Kalender

<< okt 2021 >>
mtotfls
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Samarbeidspartnere