Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Mjøsbyen-samarbeid viktig for hele Innlandet

Mjøsbyen skal utvikles til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive byer og tettsteder. Dette er hovedmålet i den vedtatte areal- og transportstrategien for Mjøsbyen som ble vedtatt av fylkestinget i Innlandet i april 2020. - Vi får til mer sammen enn hver for oss. Vi må derfor følge opp strategien med en samarbeidsavtale mellom partene, sier Even Aleksander...
Read More

Optimisme på Mjøsbysamling

Det var optimisme blant de rundt 100 personene som tirsdag var samlet på Gjøvik for å høre mer om utviklingen fremover i Mjøsbyen. Dialogsamlingen ble gjennomført av Mjøsbyen-prosjektet. - Mjøsbyen er en viktig samarbeidsarena, og det er godt å møtes igjen for å diskutere videre utvikling. Hvis Mjøsbyen lykkes, vil det gi positive ringvirkninger i hele Innlandet, sa fylkesordfører Even...
Read More

Nærmere en statlig tilskuddsordning for å styrke kollektiv, sykkel og gange

Mjøsbyen ønsker en belønningsordning for å fremme kollektivtransport, sykkel og gange i de ti kommunene som inngår i samarbeidet. En nyopprettet statlig tilskuddsordning omfatter i første omgang bare noen få mindre byområder, men ordningen skal vurderes utvidet ved neste rullering av Nasjonal transportplan (NTP). Dette kommer frem av Stortinget sin behandling av NTP for perioden 2022 til 2033. Neste rullering...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< jan 2022 >>
mtotfls
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Samarbeidspartnere