Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Mjøsbystrategien er vedtatt av Fylkestinget i Innlandet

Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen har tidligere vært lagt frem for politisk behandling i både Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Saken har nå vært oppe til ny politisk behandling og strategien ble vedtatt av fylkestinget den 29 april 2020. Areal- og transportstrategien vil være en felles plattform for fylkeskommunen, samarbeidende kommuner, staten og andre aktører for hvordan areal og transport skal...
Read More

Strategien er behandlet i fylkestingene

Denne uken har Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen blitt behandlet i fylkestingene til Hedmark og Oppland. I Hedmark ble det vedtatt at saken sendes tilbake til behandling i fylkesrådet. Les mer om vedtaket deres her. I Oppland ble strategien vedtatt med tilleggspunkt. Les mer om vedtaket her. Vi jobber nå med å planlegge veien videre for strategien. Mer informasjon...
Read More

Full enighet om strategien

Areal- og transportstrategien til Mjøsbyen var på høring fra midten av januar til 30. mars i år. I høringsrunden ønsket vi å få gode og tydelige tilbakemeldinger på hva som skal til for at alle kan si seg enige i og slutte seg til strategien. Vi mottok hele 37 ønsker, innspill og meninger som er blitt gått nøye gjennom. Hovedtrekkene...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

  • Ingen arrangementer

Kalender

<< Jan 2021 >>
mtotfls
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Samarbeidspartnere