Mjøsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for kommuner med beliggenhet rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går.

Siste dialogsamling før høring

Siste dialogsamling før høring

72 fagpersoner og politikere fra samarbeidspartnerne til Mjøsbyen møttes tirsdag 27. november for å kna innholdet til areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. På nyåret sendes forslaget på høring.  Derfor tok representanter for de ti deltagerkommunene, regionale og statlige etater i Mjøsby-samarbeidet, næringsliv, organisasjonsliv og utdanningsinstitusjoner turen til Øyer for å delta på en siste dialogsamling før strategien sendes ut. Ønsker...
Read More
Film om Mjøsbyen

Film om Mjøsbyen

Lurer du på hva politikerne ønsker at samarbeidet om Mjøsbyen skal føre til? 10 kommuner samarbeider om en areal- og transportstrategi. I denne filmen får du høre  noe av det ordførerne og fylkespolitikerne håper på.  Mjøsbyen skal bidra til å utvikle regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Det er et ønske...
Read More
Hvorfor prosjektet Mjøsbyen?

Hvorfor prosjektet Mjøsbyen?

Mjøsbyprosjektet er ikke et prosjekt i det stille for å innføre bompenger rundt byene og tettstedene ved Mjøsa – snarere tvert imot. Her kan du lese prosjektleder Jomar Lygre Langeland sin kronikk om Mjøsbyen. Mjøsbyprosjektet er et samarbeid om å utvikle felles areal- og transport-strategier for området rundt Mjøsa. Målet er å utvikle Mjøsbyen til et mer attraktivt og funksjonelt bo-...
Read More

Kunnskapsgrunnlag i regi av Mjøsbyen

Her finner du kunnskapsgrunnlag i form av rapporter, utredninger og tallmateriale som utarbeides i regi av Mjøsbyen.

Gå til kunnskapsgrunnlag

Dialog- og kunnskapssamlinger

Her finner du presentasjoner og oppsummeringer fra dialog- og kunnskapssamlingene i regi av Mjøsbyen.

Gå til dialogsamlinger

Kommende arrangementer

Kalender

<< jan 2019 >>
mtotfls
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3