Dialog- og kunnskapssamlinger

Mjøsbyen vil arrangere dialog- og kunnskapssamlinger i løpet av handlingsfasen. Mer informasjon kommer i forkant av samlingene.