Formål med samlingen

  • Å utvikle en felles forståelse for utviklingen av Mjøsbyen og nødvendigheten av regionalt samarbeid.
  • Å etablere et felles kunnskapsgrunnlag.
  • Å gi innspill til hva vi trenger av ny kunnskap for å gi bedre svar på de sentrale hovedutfordringene.

Oppsummering

Notat med oppsummering av dialogen og innspill fra samlingen

Program og presentasjoner

09.15 Velkommen/introduksjon
Leder av politisk styringsgruppe Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark fylkeskommune

09.30 Del 1: Kunnskapsgrunnlag – hva er Mjøsbyen?
Atle Hauge, Østlandsforskning og Inger Stensgaard Sørensen, Hedmark fylkeskommune

Dialog i grupper: Hvordan henger vi sammen & Hva trenger vi mer kunnskap om?

10.30 Kort pause

10.45 Del 2: Hva og hvorfor bypakker?
Introduksjon ved Jomar Lygre Langeland, prosjektleder ATS Mjøsbyen

Bypakke Buskerudbyen Jomar Lygre Langeland, prosjektleder areal og transport, sekretariatet i Buskerudbyen

Bypakke for Gjøvik? Bjørn Iddberg, ordfører Gjøvik

Dialog i grupper: Er det behov for bypakker i Mjøsbyen? Hvordan skal Mjøsbyen rigge eventuell fremtidige bypakker?

12.00 Lunsj

13.00 Del 3: Klimavennlig, attraktiv og levende by- og tettstedsutvikling
Innledning ved Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Næringslivets behov; areal, transport og arbeidskraft
Berit Rødseth, Prosjektdirektør Moelven

Innledninger og dialog i grupper:

  • Klimavennlig by- og tettstedsutvikling
  • Attraktiv by- og tettstedsutvikling
  • Konkurransekraftige byer og tettsteder med tilrettelegging for bolig-, handels- og næringsutvikling

15.30 Avslutning Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland