For arbeidet med å utvikle en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen var det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi. Et av målene for kommunikasjonsarbeidet er å være åpne og tilgjengelige for alle som er interessert i arbeidet. Mjøsbyen skal praktisere meroffentlighet. Prosjektet skal legge til rette for engasjement rundt strategiarbeidet.

Det er vedtatt en kommunikasjonsstrategi for oppfølgingsfasen av areal- og transportstrategien. Den bygger på de samme målene som for utviklingen av strategien. For å følge opp kommunikasjonsstrategien, skal det årlig vedtas en tiltaksplan. Les tiltaksplan for 2022.