Prosjektplan

Det er utarbeidet en prosjektplan for arbeidet. Prosjektplanen ble vedtatt av styringsgruppen 19. oktober 2017 og er utgangspunktet for strategiarbeidet. Styringsgruppen vedtok i sitt møte 25. september 2018 å utvide prosjektperioden til juni 2019 for å  sikre nok tid til kunnskapsinnhenting og forankring hos alle samarbeidspartnere.

Strategien skal sendes på høring i januar – mars 2019, og skal vedtas av fylkestingene i Hedmark og Oppland i juni 2019.

Kommunikasjonsstrategi

Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for arbeidet med å utvikle en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Et av målene for kommunikasjonsarbeidet er å være åpne og tilgjengelige for alle som er interessert i arbeidet. Mjøsbyen skal praktisere meroffentlighet. Prosjektet skal legge til rette for engasjement rundt strategiarbeidet.