Styringsgruppemøte 9. juni 2022

Referat styringsmøtet 9. juni 2022.
 

Styringsgruppemøte 17. mars 2022

Referat styringsmøtet 17. mars 2022.
 

Styringsgruppemøte 26. november 2021

Referat styringsmøtet 26. november 2021.
 

Styringsgruppemøte 28. september 2021

Presentasjoner

Presentasjoner i styringsgruppemøtet 28. september 2021.

Referat

Referat styringsmøtet 28. september 2021.
 

Styringsgruppemøte 23. april 2021

Referat fra styringsgruppemøtet 23. april 2021.
 

Styringsgruppemøte 19. februar 2021

Referat fra styringsgruppemøtet 19. februar 2021.

 

Styringsgruppemøte 17. desember 2020

Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember 2020.

 

Styringsgruppemøte 2. mai 2019

Saksdokument

Saksdokument til styringsgruppemøte 2. mai 2019.

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 2. mai.

Referat fra forrige møte

Høringsinnspill

Medierapport januar – april 2019

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 2. mai 2019.

 

Styringsgruppemøte 17. desember 2018

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 17. desember 2018.

Presentasjon av saker og innspill til behandling i styringsgruppemøtet 17. desember 2018.

Presentasjoner

Medierapport oktober – desember

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember 2018.

 

Styringsgruppemøte 7. november 2018

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 7. november 2018.

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 7. november 2018.

Presentasjoner

Medierapport september – oktober 2018

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 7. november 2018.

 

Styringsgruppemøte 25. september 2018

Saksdokument

Saksdokumentet styringsgruppemøte 25. september 2018

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 25. september 2018

Presentasjoner

Medierapport juni – september 2018

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 25. september 2018

 

Styringsgruppemøte 19. juni 2018

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøtet 19. juni 2018

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 19. juni 2018

Presentasjoner

Medierapport januar – juni 2018

Revidert tiltaksplan for kommunikasjon

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 19. juni 2018.

 

Styringsgruppemøte 21. mars 2018

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 21.03.18.

Presentasjoner

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøte 21.03.18

Referat fra forrige møte

Oppsummering fra dialogsamling på Lillehammer i november 2017

Analyse av reisevaner i Mjøsbyen

Presentasjon av hovedfunn i rapporten om reisevaner.

Søknad om Smartere transport i Norge

Planer for utvikling av togtilbudet og jernbanen i Mjøsbyen.

Kommunikasjonsstrategi – endelig versjon

Utkast til tiltaksplan kommunikasjon

Spørsmål og svar om Mjøsbyen

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 21. mars 2018.

 

Styringsgruppemøte 19. oktober 2017

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 19.10.17.

Presentasjoner

Introduksjon og bakgrunn for prosjektet

Hvorfor areal- og transportstrategi for Mjøsbyen?.

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet