Styringsgruppemøte 2. mai 2019

Tid:    Torsdag 2. mai 2019 kl 9.00 – 14.00
Sted:  Scandic Elgstua, Elverum

Saksdokument

Saksdokument til styringsgruppemøte 2. mai 2019.

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 2. mai.

Dagsorden

 1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
 2. Strategidokument
  1. Gjennomgang av høringsinnspill og vurderinger
  2. Gjennomgang av utkast til endelig utgave
  3. Gjennomgang av utkast til handlingsprogram og prioritering av handlingspunkter
  4. Videre bearbeiding av dokumentet
 3. Samarbeidsavtale – veien videre etter vedtak av strategi
 4. Budsjett og økonomi
 5. Kommunikasjon og media – Medierapport januar – april 2019
 6. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 2. mai 2019.

 


Styringsgruppemøte 17. desember 2018

Tid:    Mandag 17. desember 2018 kl 15.30 – 17.00
Sted:  Scandic Lillehammer hotel, Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 17. desember 2018.

Presentasjon av saker og innspill til behandling i styringsgruppemøtet 17. desember 2018.

Dagsorden

1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
2. Strategidokument – forslag til høringsutgave
3. Videre prosess
4. Eventuelt Medierapport oktober – desember

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 17. desember 2018.

 


Styringsgruppemøte 7. november 2018

Tid:      Onsdag 7. november 2018 kl 11.00 – 16.00
Sted:   Fylkeshuset i Oppland, Kirkegata 76, Lillehammer

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 7. november 2018.

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 7. november 2018.

Dagsorden

1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
2. Oppsummering fra politisk verksted i september
3. Strategidokument – drøfting av strategier og handlingsprogram
4. Dialog- og kunnskapssamling 27. november
5. Fylkeskommunale midler brukt til samferdselstiltak i Mjøsbyen
6. Budsjett og økonomi
7. Kommunikasjon og media – Medierapport september – oktober 2018
8. Prosessplan – veien videre
9. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 7. november 2018.

 


Styringsgruppemøte 25. september 2018

Tid:      Tirsdag 25. september 2018 kl 9.00 – 11.45
Sted:   Quality hotell Strand, Strandgata 15, Gjøvik

Saksdokument

Saksdokumentet styringsgruppemøte 25. september 2018

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 25. september 2018

Dagsorden

1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
2. Prosessplan og forankring høsten 2018
3. Gjennomgang av opplegg for politisk verkstedet
4. Kort gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget
5. Strategidokument
6. Økonomistatus
7. Kommunikasjonstiltak – Medierapport juni – september 2018
8. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 25. september 2018

 


Styringsgruppemøte 19. juni 2018

Tid:      Tirsdag 19. juni 2018 kl 9.30 – 14.00
Sted:   Quality hotell Strand, Strandgata 15, Gjøvik

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøtet 19. juni 2018

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøtet 19. juni 2018

Dagsorden

 1. Velkommen og gjennomgang av referat fra forrige møte
 2. Oppsummering av dialog- og kunnskapssamling i Mjøsbyen 30. mai
 3. Oppsummering fra strategisamling med prosjektgruppa 6.-7. juni
 4. Status kunnskapsgrunnlag
 5. Prosessplan høsten 2018
 6. Opplegg for politisk verksted 25. september
 7. Kommunikasjonstiltak høsten 2018
  1. Medierapport januar – juni 2018
  2. Revidert tiltaksplan for kommunikasjon
 8. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 19. juni 2018.

 


Styringsgruppemøte 21. mars 2018

Tid:       Onsdag 21. mars 2018 kl. 10.15 – 14.15
Sted:     Scandic Hamar

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 21.03.18.

Presentasjon av saker til behandling i styringsgruppemøte 21.03.18 ved Anne Karin Torp Adolfsen, leder av styringsgruppen, Hedmark fylkeskommune og Jomar Lygre Langeland, prosjektleder, Civitas.

Dagsorden med presentasjoner

 1. Velkommen
 2. Referat fra forrige møte
 3. Status for prosjektet Mjøsbyen
 4. Analyse av reisevaner i Mjøsbyen
 5. Forankring av prosjektet hos samarbeidspartnerne
 6. Søknad om Smartere transport i Norge
 7. Planer for utvikling av togtilbudet og jernbanen i Mjøsbyen. ved Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet.
 8. Mjøsbyen –  del av fremtidig ordning med byvekstavtale for mellomstore byområder
 9. Videre arbeid i prosjektet – prosessplan for 2018
 10. Kommunikasjonsstrategi for Mjøsbyen med tiltaksplan
 11. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 21. mars 2018.

 


Styringsgruppemøte 19. oktober 2017

Tid:        Torsdag 19. oktober kl. 09.00–12.00
Sted:     Scandic Victoria Hotel, Lillehammer

Saksdokument

Saksdokument styringsgruppemøte 19.10.17.

Dagsorden med presentasjoner

 1. Konstituering av styringsgruppa
 2. Introduksjon og bakgrunn for prosjektet. Ved Hedmark og Oppland fylkeskommuner.
 3. Hvorfor areal- og transportstrategi for Mjøsbyen? Ved prosjektleder Jomar Lygre Langeland, Civitas.
 4. Vedtak av prosjektplan
  1. Prosjektorganisasjon
  2. Prosjektperiode og fremdriftsplan
  3. Budsjett og finansieringsplan
 5. Orientering om kommunikasjonsstrategi
 6. Møteplan
 7. Eventuelt

Referat

Referat fra styringsgruppemøtet 19. oktober 2017.