Oversikt over Mjøsa
Foto: Erik Hagen

Fire grunner til en felles areal- og transportstrategi

Mjøsbyen er et flerkjernet by- og tettstedsområde med over 200 000 innbyggere og rundt 100 000 arbeidsplasser. Noen av Norges største reiselivsdestinasjoner ligger også i området. De viktigste grunnene for en felles areal- og transportstrategi er:

    • en videreutvikling av hele regionen som en felles bo- og arbeidsmarked.
    • styrke Mjøsbyen sin attraktivitet og konkurransekraft.
    • Transportsystemet skal knytte regionen bedre sammen, og knytte Mjøsbyregionen tettere sammen med omkringliggende regioner.
    • Samarbeidet er viktig for å nå nasjonale, regionale og lokale klima-, transport- og arealmål.