Bedre samordning

Oversikt over Mjøsa
Foto: Erik Hagen

Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen ble vedtatt av Innlandet fylkeskommune i april 2020. Før strategien ble vedtatt av fylkeskommunen, hadde samtlige ti kommuner i Mjøsbysamarbeidet sluttet seg til strategien gjennom egne politiske vedtak.

Mjøsbyen er et flerkjernet by- og tettstedsområde med over 200 000 innbyggere og rundt 100 000 arbeidsplasser. Noen av Norges største reiselivsdestinasjoner ligger også i området. De viktigste grunnene for en felles areal- og transportstrategi er:

  • en videreutvikling av hele regionen som en felles bo- og arbeidsmarked.
  • styrke Mjøsbyen sin attraktivitet og konkurransekraft.
  • Transportsystemet skal knytte regionen bedre sammen, og knytte Mjøsbyregionen tettere sammen med omkringliggende regioner.
  • Samarbeidet er viktig for å nå nasjonale, regionale og lokale klima-, transport- og arealmål.