Årsrapporter

Mjøsbyen utarbeider hvert år årsrapporter. I årsrapportene vil en oppsummere hva som er gjort det siste året for å nå målene i areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Årsrapport 2022