For arbeidet med areal- og transportutvikling i Mjøsbyen, har fra 2021 følgende organisering:

Prosjektleder

Prosjektgruppe og -sekretariat blir ledet av prosjektleder Jomar L Langeland fra Civitas.

Sekretariat

Prosjektsekretariatet består av medarbeidere fra Innlandet fylkeskommune, i tillegg til prosjektleder. For kontakt ang Mjøsbyen, se vår kontaktside.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de ti deltakende kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet.