Arbeidet med areal- og transportutvikling i Mjøsbyen har denne organiseringen:

Styringsgruppe

Arbeidet i Mjøsbyen blir ledet av en styringsgruppe. Styringsgruppen blir ledet av fylkesordfører, og består for øvrig av representanter fra politisk ledelse i de 11 samarbeidende kommunene samt ledere fra Statsforvalteren i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Thomas Breen
Leder av styringsgruppen
thomas.breen@innlandetfylke.no

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg sitter disse i styringsgruppen:

Anne Marie Sveipe, Ordfører Øyer
Anette Musdalslien, Ordfører Gausdal
Hans Olav Sundfør, Ordfører Lillehammer
Kai Ove Berg, Ordfører Ringsaker
Vigdis Stensby, Ordfører Hamar
Lillian Skjærvik, Ordfører Elverum
Marte Larsen Tønseth, Ordfører Løten
Bjarne Christansen, Ordfører Stange
Bror Helgestad, Ordfører Østre Toten
Tonje Bergum Jahr, Ordfører Vestre Toten
Anne Bjertnæs, Ordfører i Gjøvik kommune
Ove Skovdahl, spesialrådgiver Jernbanedirektoratet
Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør Statens vegvesen
Anne Katrine Fossum, Kommunal- og samordningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet

Administrativ samarbeidsgruppe

Mjøsbyen har en administrativ samarbeidsgruppe med representanter fra administrativt nivå hos alle partene. Den administrative arbeidsgruppen forbereder saker til styringsgruppen, vurderer faglige problemstillinger og felles utredninger og arrangerer dialog- og kunnskapssamlinger.

Arbeidet i den administrative samarbeidsgruppen blir koordinert av Paul Berger i Innlandet fylkeskommune. Berger kan treffes på e-post: paul.henrich.hoistad.berger@innlandetfylke.no eller telefon: 974 91 739.

Sekretariat

Mjøsbyen har et sekretariat som er ansvarlig  for gjennomføringen av handlingsprogrammet. Sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune og blir ledet av Paul Berger. Følgende personer sitter i sekretariatet: