Arbeidet med areal- og transportutvikling i Mjøsbyen har denne organiseringen:

Styringsgruppe

Arbeidet i Mjøsbyen blir ledet av en styringsgruppe. Styringsgruppen blir ledet av fylkesordfører, og består for øvrig av representanter fra politisk ledelse i de 11 samarbeidende kommunene samt ledere fra Statsforvalteren i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Even Aleksander Hagen
Leder av styringsgruppen
even.aleksander.hagen@innlandetfylke.no

 

Se øvrige medlemmer i styringsgruppen.

Administrativ samarbeidsgruppe

Mjøsbyen har en administrativ samarbeidsgruppe med representanter fra administrativt nivå hos alle partene. Den administrative arbeidsgruppen forbereder saker til styringsgruppen, vurderer faglige problemstillinger og felles utredninger og arrangerer dialog- og kunnskapssamlinger.

Arbeidet i den administrative samarbeidsgruppen koordineres av Paul Berger i Innlandet fylkeskommune. Berger kan treffes på e-post: paul.henrich.hoistad.berger@innlandetfylke.no eller telefon: 974 91 739.

Sekretariat

Mjøsbyen har et sekretariat som er ansvarlig  for gjennomføringen av handlingsprogrammet. Sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune og ledes av Paul Berger. Følgende personer sitter i sekretariatet: