For arbeidet med utarbeidelse av Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen, i perioden fra og med høsten 2017 til og med juni 2019, har prosjektet hatt følgende organisering:

Prosjektleder

Prosjektgruppe og -sekretariat har vært ledet av prosjektleder Jomar L Langeland fra Civitas.

Sekretariat

Prosjektsekretariatet har bestått av i alt fem medarbeidere fra de to fylkeskommunene og en medarbeider fra Statens vegvesen Region Øst, i tillegg til prosjektleder.  Sekretariatet har møttes ukentlig.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen har bestått av representanter fra de ti deltakende kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Statens vegvesen Vegavdeling Hedmark og Vegavdeling Oppland, Jernbanedirektoratets avdeling for Regional samhandling Øst og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektgruppen har møttes ca en gang pr måned i perioden fra og med høsten 2017 til og med juni 2019.


Kontaktinformasjon

For kontakt ang Mjøsbyen, se vår kontaktside. Her er det oppgitt kontaktpersoner for det videre arbeidet med Mjøsbyen.

Sekretariatet for utarbeidelse av Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen besto frem til juni 2019 av følgende personer:


Jomar Lygre LangelandJomar L Langeland
Prosjektleder, Civitas

Eli N. Ruud-OlsenEli N Ruud-Olsen
Hedmark fylkeskommune

Kari Klynderud Sundfør

Oppland fylkeskomune

Tove KrattebølTove Krattebøl
Hedmark fylkeskommune

Magne Flø
Oppland fylkeskommune

Paul H BergerPaul H Berger
Statens vegvesen Region øst

Martine Å Markussen
Oppland fylkeskomune