Arbeidet med areal- og transportutvikling i Mjøsbyen har fra 2021 følgende organisering:

Styringsgruppe

Arbeidet i Mjøsbyen blir ledet av en styringsgruppe. Styringsgruppen består for øvrig av representanter fra politisk ledelse i de ti samarbeidende kommunene samt ledere fra Statsforvalteren i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Styringsgruppen blir ledet av fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Even Aleksander Hagen
Leder av styringsgruppen
even.aleksander.hagen@innlandetfylke.no

 

I styringsgruppen sitter også:
Jon Halvor Midtmageli, Ordfører Øyer
Anette Musdalslien, Ordfører Gausdal
Ingunn Trosholmen, Ordfører Lillehammer
Anita Ihle Steen, Ordfører Ringsaker
Einar Busterud, Ordfører Hamar
Bjarne Christensen, Ordfører Stange
Marte Larsen Tønseth, Ordfører Løten
Lillian Skjærvik, Ordfører Elverum
Torvild Sveen, Ordfører Gjøvik
Bror Helgestad, Ordfører Østre Toten
Frode Engen, Leder planutvalget Vestre Toten
Ove Skovdahl, spesialrådgiver i Jernbanedirektoratet
Fred Anton Mykland, Avdelingsdirektør Statens vegvesen
Anne Kathrine Fossum, Kommunal- og samordningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet

Administrativ samarbeidsgruppe

Det er etablert en administrativ samarbeidsgruppe med representanter fra alle samarbeidsaktørene. Den administrative arbeidsgruppen forbereder saker til styringsgruppen, vurderer faglige problemstillinger og felles utredninger og arrangerer dialog- og kunnskapssamlinger. Arbeidet i den administrative samarbeidsgruppen koordineres av Paul Berger i Innlandet fylkeskommune. Berger kan treffes på e-post: paul.henrich.hoistad.berger@innlandetfylke.no eller telefon: 974 91 739.

Sekretariat

Det er etablert et sekretariat for gjennomføringen av handlingsprogrammet til Mjøsbystrategien. Ansvaret for sekretariatet er lagt til Innlandet fylkeskommune, og sekretariatet blir ledet av Paul Berger. Følgende personer sitter i sekretariatet: