Prosjektleder

Prosjektgruppe og -sekretariat ledes av prosjektleder Jomar Lygre Langeland fra Civitas.

Sekretariat

Prosjektsekretariatet består av i alt fem medarbeidere fra de to fylkeskommunene og en medarbeider fra Statens vegvesen Region Øst, i tillegg til prosjektleder.  Sekretariatet møtes ukentlig.

Prosjektgruppe

Prosjektgruppen består av representanter fra de ti deltakende kommunene Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Elverum, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Statens vegvesen Vegavdeling Hedmark og Vegavdeling Oppland, Jernbanedirektoratets avdeling for Regional samhandling Øst og Fylkesmannen i Innlandet.

Prosjektgruppen møtes ca en gang pr måned.


Kontaktinformasjon sekretariatet


Jomar Lygre LangelandJomar Lygre Langeland
Prosjektleder
jomar.lygre.langeland@civitas.no
976 01 097