Samarbeidsform

Styringsgruppen møtes en til to ganger pr. halvår. Prosjektsekretariatet møtes ukentlig. Samarbeidspartene møter i månedlige prosjektgruppemøter. Andre regionale aktører inviteres til dialog- og kunnskapssamlinger underveis, og vil også bli invitert til å delta i arbeidsseminar rundt ulike tema innen kollektivtransport, infrastruktur, areal og næring.