Samarbeidspartnere

Prosjektdeltagere er Innlandet fylkeskommune, kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, Statsforvalteren i Innlandet, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Organisering

Prosjektet har følgende organisering: