Samarbeidspartnere

Prosjektdeltagere er Hedmark og Oppland fylkeskommune, kommunene Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Lillehammer, Øyer, Ringsaker, Hamar, Stange, Løten og Elverum, Fylkesmannen i Hedmark og Oppland (Fra 1.1.19 Fylkesmannen i Innlandet), Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet.

Organisering

Prosjektet har følgende organisering: