Parter i Mjløsbyen

Flere aktører på kommunalt og statlig nivå er med i samarbeidet om en felles areal- og transportstrategi i Mjøsbyen: