Undertegnet samarbeidsavtale

De 15 partene i Mjøsbyen har undertegnet en samarbeidsavtale for å følge opp areal- og transportstrategien for Mjøsbyen.

Samarbeidsavtalen formaliserer forpliktelsene partene har i oppfølgingen av areal- og transportstrategien. Hensikten med samarbeidsavtalen er definert slik:

  • Et felles grep på areal- og transportutviklingen. Særlig er arbeidet med å påvirke mulighetene for å etablere en belønningsordning som kan bidra til å finansiere investeringer i infrastruktur og drift av kollektivtrafikken.
  • Langsiktig politikk som grunnlag for prioritering av kortsiktige tiltak.
  • Samhandling mellom forvaltningsnivåene for å sikre helhetlige løsninger og økt forutsigbarhet.
  • Samhandling mellom kommunene i Mjøsbyen.

Les samarbeidsavtalen.