Styringsgruppen for Mjøsbyen
Styringsgruppen for Mjøsbyen
Foto: Kathrine L Halvorsen

Politisk ledelse

Styringsgruppen ledes av Fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen. Nestleder er fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen.

Styringsgruppen består for øvrig av assisterende fylkesrådmann i Oppland, assisterende fylkesdirektør i Hedmark, ordførerne i de ti samarbeidende kommunene, samt ledere fra Fylkesmannen i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen Region øst. Som vararepresentanter er det i hovedsak oppnevnt varaordførere fra kommunene.


Deltagere i styringsgruppen

Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd for samferdsel, Hedmark fylkeskommune
Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører Oppland fylkeskommune
Hjalmar Solbjør, Assisterende fylkesrådmann Oppland fylkeskommune
Sigurd Skage, Assisterende fylkesdirektør Hedmark fylkeskommune
Brit Kramprud Lundgård, Ordfører i Øyer
Espen G Johnsen, Ordfører i Lillehammer
Anita Ihle Steen, Ordfører i Ringsaker
Einar Busterud, Ordfører i Hamar
Nils A Røhne, Ordfører I Stange
Bente Elin Lilleøkseth, Ordfører i Løten
Erik Hanstad, Ordfører i Elverum
Bjørn Iddberg, Ordfører i Gjøvik
Guri Bråthen, Ordfører i Østre Toten
Leif Waarum, Ordfører i Vestre Toten
Ove Skovdahl, Seksjonssjef for regional samhandling Øst i Jernbanedirektoratet
Per Morten Lund, Regionsjef Statens vegvesen Region øst
Anne Kathrine Fossum, Virksomhetsdirektør Fylkesmannen i Innlandet
Vebjørn Knarrum, Avdelingsdirektør Fylkesmannen i Innlandet