Styringsgruppen for Mjøsbyen
Styringsgruppen for Mjøsbyen
Foto: Kathrine L Halvorsen

Politisk ledelse

Styringsgruppen ledes av Fylkesråd for samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen. Nestleder er fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen.

Styringsgruppen består for øvrig av assisterende fylkesrådmann i Oppland, assisterende fylkesdirektør i Hedmark, ordførerne i de ti samarbeidende kommunene, samt ledere fra Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen Region øst. Som vararepresentanter er det i hovedsak oppnevnt varaordførere fra kommunene.


Deltagere i styringsgruppen

Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd for samferdsel, Hedmark fylkeskommune
Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører Oppland fylkeskommune
Hjalmar Solbjør, Assisterende fylkesrådmann Oppland fylkeskommune
Sigurd Skage, Assisterende fylkesdirektør Hedmark fylkeskommune
Britt K Lundegård, Ordfører i Øyer
Espen G Johnsen, Ordfører i Lillehammer
Anita Ihle Steen, Ordfører i Ringsaker
Einar Busterud, Ordfører i Hamar
Nils A Røhne, Ordfører I Stange
Bente Elin Lilleøkseth, Ordfører i Løten
Erik Hanstad, Ordfører i Elverum
Bjørn Iddberg, Ordfører i Gjøvik
Guri Bråthen, Ordfører i Østre Toten
Leif Waarum, Ordfører i Vestre Toten
Ove Skovdahl, Seksjonssjef for regional samhandling Øst i Jernbanedirektoratet
Per Morten Lund, Regionsjef Statens vegvesen Region øst
Anne Skolmli, Seksjonssjef for regional samhandling Midt og Nord i Jernbanedirektoratet
Anne Karin Fossum, Assisterende fylkesmann i Hedmark
Vebjørn Knarrum, Avdelingsdirektør i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland