Styringsgruppen for Mjøsbyen
Styringsgruppen for Mjøsbyen
Foto: Kathrine L Halvorsen

Politisk ledelse

Styringsgruppen ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen i Innlandet fylkeskommune.

Styringsgruppen består for øvrig av ordførerne i de ti samarbeidende kommunene, samt ledere fra Statsforvalteren i Innlandet, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Som vararepresentanter er det i hovedsak oppnevnt varaordførere fra kommunene.


Deltagere i styringsgruppen

Even Aleksander Hagen, Fylkesordfører Innlandet fylkeskommune
Jon Halvor Midtmageli, Ordfører i Øyer
Ingunn Trosholmen, Ordfører i Lillehammer
Anita Ihle Steen, Ordfører i Ringsaker
Einar Busterud, Ordfører i Hamar
Nils A. Røhne, Ordfører i Stange
Marte Larsen Tønseth, Ordfører i Løten
Lillian Skjærvik, Ordfører i Elverum
Torvild Sveen, Ordfører i Gjøvik
Bror Helgestad, Ordfører i Østre Toten
Stian Olafsen, Ordfører i Vestre Toten
Ove Skovdahl, Seksjonssjef for regional samhandling Øst i Jernbanedirektoratet
Fred Anton Mykland, Avdelingsdirektør Statens vegvesen
Anne Kathrine Fossum, Virksomhetsdirektør Fylkesmannen i Innlandet
Vebjørn Knarrum, Avdelingsdirektør Fylkesmannen i Innlandet