Formål med samlingen

Presentasjon og drøfting av strategiforslaget.

Oppsummering

Oppsummering fra samlingen og gruppearbeidet.

Program og presentasjoner

1015 Velkommen

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd for samferdsel i Hedmark fylkeskommune og leder av politisk styringsgruppe.

1030 Det lønner seg med samarbeid om areal- og transportutvikling

Presentasjon ved Ellen Grepperud, plansjef i Ås kommune

1100 Mjøsbyens helhet og mangfold – fellessesjon

Framlegg og drøfting av fellestrekk/kvaliteter, senterstruktur og overordna infrastruktur, ved prosjektleder Jomar L Langeland

1200 Lunsj

1300 Temagrupper – areal, transport og næring

Innledning til gruppearbeid – forslag til transportstrategier

Innledning til gruppearbeid – forslag til arealstrategier

1430 Kaffepause

1450 Plenumsoppsummering

1550 Avslutning og vegen videre

Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Oppland Fylkeskommune og nestleder av politisk styringsgruppe