Mjøsbyen inviterer til en introduksjonssamling om Mjøsbyen torsdag 11. januar fra 09.00 til 15.00 på Scandic Hamar.

Målet med seminaret er å:

  • Bygge kunnskap om og forankre Mjøsbyen.
  • Bygge kunnskap om samarbeidet og inspirere til videre samarbeid og aktiv deltakelse fra politikerne i prosessen mot ny Nasjonal Transportplan.
  • Inspirere til mer engasjement og driv i arbeide med Mjøsbyen.

Målgruppen for samlingen er:

  • Politikere i de nye kommunestyrene hos de 11 partene.
  • Politikere i fylkestinget i Innlandet.
  • Administrativt ansatte hos partene som jobber med Mjøsbyen.

Det vil komme mer informasjon om samlingen før jul.