Fredag 9. juni 2017 inviterte fylkeskommunene en rekke aktører til oppstartsmøte for arbeidet med en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyregionen. Målet for samlingen var å skape en felles forståelse for utviklingsarbeidet og det regionale samarbeidet, i tillegg til å diskutere mål, prosess og organisering.

Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes bandt sammen to røde bånd for å symbolisere oppstarten av Mjøsbyen prosjektet. Foto: Marit Thobiassen Strande

Knyttet samarbeidsbånd

Fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og Fylkesvaraordfører i Oppland Ivar Odnes åpnet møtet ved å knyte sammen et rødt bånd for å symbolisere starten av arbeidet. Snorklippingen spares til strategien er vedtatt i fylkestingene i desember 2018.

– Vi har stått skulder ved skulder i mange år når det gjelder samferdsel, og vi ser at det gir resultater, sa fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.


Attraktivitet blir avgjørende

Knut Vareide fra Telemarksforskning Foto: Marit Thobiassen Strande

Knut Vareide fra Telemarksforskning var hentet inn for å snakke om trender innenfor bolig, areal og transport i Mjøsbyregionen. Han var positiv til at Mjøsbyregionen forbedrer kommunikasjonen innad i regionen og mot Oslo.

Men han sa samtidig at alle regioner jobber med å forbedre infrastrukturen på samme måte. Dermed blir bostedsattraktiviteten avgjørende for å få vekst i regionen.


Erfaringer og forventninger

Øyvind Såtvedt, direktør sekretariatet for Osloregionen Foto: Marit Thobiassen Strande

Direktør for sekretariatet for Osloregionen, Øyvind Såtvedt, snakket om erfaringer fra Osloregionen når det gjelder prosess og samarbeid.


 

Åge Skinstad i NHO Innalndet. Foto: Marit Thobiassen Strande

Fylkesmannen i Oppland, Sigurd Tremoen holdt et innlegg om statens perspektiver for utvikling av regionen, mens Åge Skinstad i NHO Innlandet delte næringslivets perspektiv for de rundt 80 deltakerne.

– Jeg synes vi har gjort mye bra i det siste. Jeg synes vi er på riktig spor, men selv om vi er på riktig spor, blir vi kjørt over hvis vi bare blir sittende der, avsluttet Skinstad sitt innlegg.

De statlige transportetatene ved Cato Løkken, Statens vegvesen og Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet understreket at det er positivt at Mjøsbyen nå etableres med samarbeid om areal- og transportstrategier.

 


Cato Løkken, Statens vegvesen. Foto: Marit Thobiassen Strande
Sigurd Tremoen, Fylkesmannen i Oppland. Foto: Marit Thobiassen Strande
Ove Skovdahl, Jernbanedirektoratet. Foto: Marit Thobiassen Strande

 

 

 

 

 

 


Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud delte erfaringer med regionalt samarbeid om areal- og transportstrategier fra Buskerudbyen.

Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud. Foto: Marit Thobiassen Strande.