Disse sitter også i styringsgruppen:

Jon Halvor Midtmageli, Ordfører Øyer
Anette Musdalslien, Ordfører Gausdal
Ingunn Trosholmen, Ordfører Lillehammer
Anita Ihle Steen, Ordfører Ringsaker
Einar Busterud, Ordfører Hamar
Lillian Skjærvik, Ordfører Elverum
Marte Larsen Tønseth, Ordfører Løten
Bjarne Christansen, Ordfører Stange
Bror Helgestad, Ordfører Østre Toten
Frode Engen, Leder planutvalget Vestre Toten
Ove Skovdahl, spesialrådgiver Jernbanedirektoratet
Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør Statens vegvesen
Anne Katrine Fossum, Kommunal- og samordningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet