Disse sitter også i styringsgruppen:

Anne Marie Sveipe, Ordfører Øyer
Anette Musdalslien, Ordfører Gausdal
Hans Olav Sundfør, Ordfører Lillehammer
Kai Ove Berg, Ordfører Ringsaker
Vigdis Stensby, Ordfører Hamar
Lillian Skjærvik, Ordfører Elverum
Marte Larsen Tønseth, Ordfører Løten
Bjarne Christansen, Ordfører Stange
Bror Helgestad, Ordfører Østre Toten
Tonje Bergum Jahr, Ordfører Vestre Toten
ANne Bjertnæs, Ordfører i Gjøvik kommune
Ove Skovdahl, spesialrådgiver Jernbanedirektoratet
Fred Anton Mykland, avdelingsdirektør Statens vegvesen
Anne Katrine Fossum, Kommunal- og samordningsdirektør Statsforvalteren i Innlandet