Det er utarbeidet et sett med 20 indikatorer som skal dokumentere resultater for måloppnåelsen i Mjøsbyen. En rapportering på de ulike indikatorene er også viktig for å identifisere hvilke av de gjennomførte tiltakene som har best effekt for å oppnå målene i strategien.

Les mer om indikatorene

Utvikling av indikatorene

Indikatorene er utviklet etter disse hovedprinsippene:

  • Være basert på data som er robuste, målbare og tilgjengelige, som samles jevnlig og systematisk, og er mest mulig heldekkende.
  • Være enkle og forståelige, og begrenset i antall.
  • Bidra til å kommunisere og formidle sentrale sammenhenger i utviklingen.
  • Være sammenlignbare på tvers av byer og regioner, historisk over tid.

Rapportering

Sekretariatet i Mjøsbyen har hovedansvaret for å koordinere, hente inn data og utarbeide en rapport som dokumenterer resultatene for måloppnåelse og effekt av gjennomførte tiltak. Rapporteringen skal skje annet hvert år eller etter behov. Første rapport vil bli utarbeidet i 2023.