Mjøsbyen er i gang med å utvikle et indikatorsystem som skal brukes til å måle om utviklingen i regionen er i tråd med mål i den felles areal- og transportstrategien. Indikatorsystemet skal koordineres med etablerte indikatorstyringssystemer. Aktuelle indikatorer er arealregnskap, trafikkdata for vegtrafikk, sykkeltrafikk og antall kollektivtrafikanter.

Forslag til indikatorsystemet blir behandlet av styringsgruppen i desember 2022.