Dialog- og kunnskapssamlingen for Mjøsbyen, som ble arrangert i Elverum 30. mai hadde temaet «Fra kunnskap til strategi». Innlederne var fra miljøer innen utdanning og forskning, transport, kommunal sektor og lokalt næringsliv.

På deltakersiden var det representanter fra blant annet kommuner og fylkeskommuner, Fylkesmannen, KS, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Hedmark Trafikk, Lastebileierforbundet og Sykehuset Innlandet.

Bilde fra salen under Dialog- og kunnskapssamling 30. mai 2018
Dialog- og kunnskapssamling 30. mai 2018. Foto: Kate Langsethagen
Leder og nestleder i styringsgruppen for Mjøsbyen; Anne Karin Torp Adolfsen og Even Aleksander Hagen
Leder og nestleder i styringsgruppen for Mjøsbyen; Anne Karin Torp Adolfsen og Even Aleksander Hagen. Foto: Kate Langsethagen

Tre temaer

Hovedtemaene på samlingen var

  • Smart mobilitet – fremtidens transportløsninger i Mjøsbyen
  • Deltidsinnbyggeren – muligheter og utfordringer for reiseliv, næringsutvikling, arealbruk og transport i Mjøsbyen
  • Handel i sentrum – drivkraft for byliv og stedsutvikling

– Vi har hørt fra andre plasser i Norge om hvordan de har klart å skape økt mobilitet gjennom kollektivtransport. Og så har vi fått innspill om hvordan handel endrer stedsstrukturer. Vi kjøper mindre varer, men vi kjøper flere tjenester – handel følger folk, oppsummerer fylkesråd i Hedmark og leder for politisk styringsgruppe i Mjøsbyen, Anne Karin Torp Adolfsen.

Deltidsinnbyggere

– Videre var det fokus på deltidsinnbyggeren. Mange folk har hytter her, og også studenter og forsvarsfolk er deltidsinnbyggere. Dette arbeidet handler også om hvordan disse får god mobilitet når de kommer til oss, sier Torp Adolfsen.

Nestleder i den politiske styringsgruppa, fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen, er mer enn klar for å starte strategiarbeidet.

– Nå har vi mye å jobbe med fram mot neste år når vi skal vedta en felles areal- og transportstrategi, konkluderer en offensiv Even Aleksander Hagen.

Programmet for samlingen finner du her.

Du kan lese mer om dialog- og kunnskapssamlinger i Mjøsbyen under menypunktet faktabank, her finner du også presentasjoner og oppsummering fra samlingen i Elverum.