Formål med samlingen

Mjøsbyen arrangerte politisk verksted i Gjøvik 25. og 26. september 2018. Hensikten med møtet var å sikre en bred forankring av arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Alle formannskapsmedlemmer og rådmenn fra de samarbeidende kommunene var invitert til samlingen, sammen med styringsgruppe og prosjektgruppe for Mjøsbyen.

Oppsummering

Her finner du en oppsummering av innspill fra gruppedialogene på samlingen.

Program og presentasjoner

Hele programmet for det politiske verkstedet finner du her. 

Tirsdag 25. september

13.00  Oppstart politisk verksted

13.30  Hva og hvorfor? Utfordringsbildet

15.00  Pause

15.15  Hvordan? Prioriterte utviklingsområder i Mjøsbyen

17.00  Film om Mjøsbyen

 

Onsdag 26. september

08.30  Strategier for arealbruk

09.45  Pause

10.00 Strategier for transportsystemet

11.15  Pause

11.30  Handlingsprogram og veien videre

12.00 Slutt