Formål med samlingen

Mjøsbyen arrangerte politisk verksted i Gjøvik 25. og 26. september 2018. Hensikten med møtet var å sikre en bred forankring av arbeidet med areal- og transportstrategien for Mjøsbyen. Alle formannskapsmedlemmer og rådmenn fra de samarbeidende kommunene var invitert til samlingen, sammen med styringsgruppe og prosjektgruppe for Mjøsbyen.

Oppsummering

Her finner du en oppsummering av innspill fra gruppedialogene på samlingen.

Presentasjoner

Hele programmet for det politiske verkstedet finner du her. 

Hva og hvorfor? Utfordringsbildet

Hvordan? Prioriterte utviklingsområder i Mjøsbyen

Film om Mjøsbyen

Strategier for arealbruk

Strategier for transportsystemet

Handlingsprogram og veien videre